Odwiedzający i użytkujący witrynę www.dobrucki.com.pl przyjmują politykę korzystania z niej bez ograniczeń lub żadnych uwarunkowań.

1. Anoniowość
Serwis www.dobrucki.com.pl gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych użytkownikom odwiedzających powyższą stronę internetową. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

2. Zawartość strony
Oficjalna witryna www.dobrucki.com.pl zawiera informacje dotyczące usług oraz wszelkich promocji związanych z tą marką. Wszelkie informacje zawarte na tej witrynie są przeznaczone wyłącznie dla celów informacyjnych. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w myśl rozumienia prawa.

www.dobrucki.com.pl dołoży wszelkich starań, aby wszelkie informacje zawarte w niniejszej witrynie były prawdziwe, jednak www.dobrucki.com.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za dokładność i prawdziwość informacji zawartych w niniejszej witrynie.

www.dobrucki.com.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkich zmian w witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

3. Zbieranie i wykorzystanie informacji oraz danych osobowych
Witryna www.dobrucki.com.pl jest wyłącznym właścicielem informacji oraz danych osobowych zgromadzonych w tym serwisie i nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z obowiązującymi zasadami z wyjątkiem innych podmiotów w sieci dystrybucyjnej www.dobrucki.com.pl, współpracujących z www.dobrucki.com.pl Agencji Reklamowych oraz innych firm współpracujących.

4. Cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. www.dobrucki.com.pl może zastosować technologię Cookies, aby umożliwić rozpoznanie użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają niniejszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

www.dobrucki.com.pl nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

5. Dostęp
W celu uzyskania dostępu do wszystkich usług dostępnych w serwisie, niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza i wymaga podania informacji i danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

Informacje zawarte w formularzu są wykorzystywane przez www.dobrucki.com.pl do kontaktów z użytkownikami serwisu oraz ciągłego dostosowywania zawartych na stronie informacji do potrzeb i oczekiwań użytkowników witryny.

6. Subskrypcje
Aby otrzymać informacje o które prosił użytkownik witryny, konieczne jest podanie przez niego swojego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Adres oral numer telefonu będzie wykorzystywany przez www.dobrucki.com.pl i inne podmioty w sieci dystrybucyjnej www.dobrucki.com.pl tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję.

7. Ochrona danych i zachowanie poufności
Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez www.dobrucki.com.pl za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jednocześnie www.dobrucki.com.pl prosi o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu niniejszego serwisu.

8. Znaki własności, prawa autorskie.
Wszelkie znaki towarowe, usługowe oraz loga zamieszczone w niniejszej witrynie - za wyjątkiem logotypów marek samochodów - stanowią własność www.dobrucki.com.pl. Nie wolno ich używać, ściągać, kopiować i rozpowszechniać bez zgody www.dobrucki.com.pl w zależności od przypadku.

Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawami własności. Zawarte w niej informacje, zdjęcia lub grafiki można wykorzystywać jedynie do nie handlowych celów osobistych i nie wolno ich powielać, modyfikować, przekazywać ani publikować bez pisemnej zgody www.dobrucki.com.pl.

www.dobrucki.com.pl zezwala osobom fizycznym na kopiowanie zdjęć i grafik na inne witryny, z zastrzeżeniem, że każdorazowo nie może się to odbyć bez wcześniejszej zgody pisemnej www.dobrucki.com.pl. www.dobrucki.com.pl ma prawo do nakazania na wezwanie do natychmiastowego usunięcia zamieszczonych zdjęć z takiej witryny.

9. Hiperłącza
Niniejsza witryna internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. www.dobrucki.com.pl nie udziela żadnych gwarancji co do kompetencji czy prawdziwości informacji zawartych w takim odnośniku, lub innych witryn internetowych połączonych z witryną www.dobrucki.com.pl i przeglądanie ich odbywa się na ryzyko użytkownika witryny.

10. Zmiany w zasadach zachowania poufności
Transbit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. Dlatego użytkownicy niniejszej witryny są zobowiązani do okresowego sprawdzania treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
serwis audi volkswagen skoda seat
strona główna  | aktualności  | firma  | zakres usług  | cennik usług  | kontakt  | polityka prywatności  | 2009 © mammothdesign.pl www.viaverde.pl pizzeria w warszawie